Krzysztof Sawicki

  • Taktinio pasiruošimo ir šaudymo instruktorius
  • Karinių, policijos pajėgų, antiterosristinių būrių ruošimo specialistas ir konsultantas
  • Sertifikuotas Military Close-Combat instruktorius
  • SAVBOR INTERNATIONAL TACTICAL SCHOOL įkūrėjas ir vyriausiasis instruktorius